History

de Lárc de Triomphe.

in 1987 werd de kennelnaam  de L'arc de Triomphe geregistreerd . als liefhebber van herders werdt het een moeilijke keuze tussen 2 rassen de Hollandse herder of de Belgische herder- Groenendaeler , daar beide opa's deze honden in het verleden ook als erf honden hadden was de keuze gevallen op de Groenendaeler. de eerste groenendaeler puppy kochten we in 1982 uit een KNPV lijn die opgroeide als een trouwe eerlijke huishond , een allemands vriend . in 1986 volgde er nog 2 groenendaelers . de stap en start naar de internationale hondenshow's in Nederland - Belgie - Frankrijk en Duitsland en de hobby fokkerij volgde verder met de bloedlijnen uit o.a : de Iamara ( Italie)- Buguet Haut ( France ) - enz, en vooral op zoek naar " vergeten" bloedlijnen door avonden lang stambomen uit te zoeken . een van de basis was de import ( Teefje) puppy uit Belgie ( Charleroi ) Saga du clos de Cocagne , deze pup ( groeide op in een cafe tot 8 weken ),  was een stabiele hond met diverse uitmuntende resultaten op show's maar ook op EG en GG - behendigheid .  de stap naar spel - behendigheid was gezet. ( in 1996 kwam er in de kennel de Hollandse herder korthaar en de langhaar en de ruwhaar erbij waarbij ook weer diverse CAC's op internationale show's met o.a in Zwitserland - Frankrijk  werden behaald en tevens ook uitmuntend in de behendigheid.) onze laatste Groenendaeler uit de bloed lijnen ( Dan de Iamara) overleedt op 17 jarige leeftijd in 2014 .  in 2018 stopte we met de Hollandse herder  de laatste hond ging verder voor beveiliging/politie hond in de VS.   

 de  L árc de Triomphe.

in 1987, the kennel name de L'arc de Triomphe registered. as a lover of shepherds was it a difficult choice between 2 races the Dutch shepherd dog or the Belgian Shepherd Groenendael, there both Grandpa's-these dogs in the past also as yard dogs had was choosing cases on the Groenendael. the first groenendael puppy we bought in 1982 from a KNPV work line who grew up as a loyal dog, a fair House allemands friend. in 1986 was 2 groenendaelers, the step and start to the international dog show in France and Germany and the Netherlands-Belgium-hobby breeding followed, with the blood lines from: de Iamara (Italy)- Buguet Haut (France)-and, above all, looking for "music n "bloodlines.  we imported a (female dog) puppy from Belgium (Charleroi) Saga du clos de Cocagne, the puppy's grew up in a pub , despite these first 8 weeks grew Saga on to a stable dog with various outstanding results on show's , also on ( agility ) EC and GG-skill. the next step to game-skill was put. in 1996 came the Dutch shepherd dog in the kennel short hair and the long hair and the wire-haired there also various CAC's on international show's with in Switzerland -France were achieved and also excellent in the skill. our latest Groenendael from these lines ( Iamara x Sincfal) overleedt on 17 years old in 2014. we stopped in 2018 with the Dutch Shepherd Dog the last dog went on for security/police dog in the US.

17 jaar oud ( 17 years old )

17 jaar oud ( 17 years old )

Deel deze pagina